Dansk | Español    
            

                          Eva Pascual Pape  
                          Advokat


Profil


Eva Pascual Pape, advokat tilhørende advokatsammenslutningen i Barcelona og cand. lic. fra Barcelonas Universitet siden 1999, yder juridisk rådgivning på spansk og på dansk. Født i Girona, Spanien, af spansk far og dansk mor, opholdte hun sig i Danmark til sit 18. år og fulgte dansk foleskole og gymnasium. I 1989 flyttede hun til Barcelona, hvor hun gennemførte sine kandidatuddannelser i Jura og Filosofi, og hvor hun også blev beskikket som translatør i spansk.

Fra år 1993 arbejdede hun som juridisk rådgiver på det dansk-spanske advokatkontor i Barcelona, Reyes & Pape.

Med speciale i international privat- og handelsret, yder hun særligt rådgivning i juridiske forhold med dansk-spanske elementer.

Hendes klienter er såvel privatpersoner som erhvervsdrivende, der har behov for rådgivning indenfor privatretlige- og handelsretlige aftaler, selskabsret, køb og salg af fast ejendom, arvesager, skatteret, anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske domme og andre juridiske forhold med dansk-spanske aspekter.
eva@pascualpape.com  |   93 237 15 37