Dansk | Español    
            

                          Eva Pascual Pape  
                          Advokat


Kompetencer


Selskabsret

  • Stiftelse og juridisk opfølgning i Spanien af datterselskaber og filialer af udenlandske selskaber.

Internationale aftaler

  • Udarbejdelse af aftaler mellem privatpersoner og/eller erhvervsdrivende med bopæl i forskelllige lande, særligt internationale agent- og forhandleraftaler.

Internationale køb og salg af fast ejendom

  • Køb og salg i Spanien af fast ejendom. Udarbejdelse og gennemgang af reserveringsaftaler og juridisk bistand under proceduren.

Internationale dødsboer

  • Behandling af dødsboer med personer og/eller aktiver i forskellige lande. Rådgivning i forbindelse med oprettelse af testamente med anvendelse af dansk ret.

Skatteerklæringer for ikke-bosiddende personer

  • Rådgivning, beregning og indlevering af skatteerklæringer for ikke-bosiddende personer.eva@pascualpape.com  |   93 237 15 37